Menu:


NTR, Malmö
Tel: 010 455 40 00

 Välkommen till Nordisk Transport Rail

NTR är en del av Green Cargos marknadsorganisation sedan 31 oktober 2011

Green Cargo avser att integrera den egna järnvägsspeditören NTR för att skapa en gemensam marknadsorganisation för nationella och internationella järnvägstransporter. Det blir en effektivare organisation med högre kompetens och förstärkt kunderbjudande.
 

 

Läs mer på Nyheter

 
För ytterligare info www.greencargo.com

 

 

NTR Broschyr

Företagspresentation
 

  

  

 

 

AA-DIPLOM HAR TILLDELATS 
Nordisk Transport Rail AB
5563369270

Nordisk Transport Rail AB har tilldelats kreditbetyget AA
enligt Soliditets kreditvärderingsystem.
Nordisk Transport Rail AB har bibehållit sitt kreditbetyg
under åren 2012–2013.